JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lediga tjänster

Lediga tjänster inom Sveriges domstolar

Om du vill söka anställning inom Sveriges domstolar kan du finna information om lediga tjänster på domstolarnas gemensamma information på webben. Följ länkarna till höger. Facklig representant för ST inom domstolsväsendet för Uddevalla tingsrätt är domstolssekreteraren Jenny Karlsson, 0522-65 71 04. JUSEK företräds av rådmannen Louise Drakenius, 0522-65 71 28. Chefsadministratören Anna-Maria Blomgren, 0522-65 71 05, lämnar också information om anställningar.
Senast ändrad: 2015-06-01

Lediga anställningar

Söker du anställning som notarie?

I så fall kan du hitta information om lediga notarieplatser på vår gemsamma information. Där finns även ansökningsblanketter.

Söker du annan anställning?

På domstolsverkets gemensamma information kan du se en lista över lediga anställningar över hela landet.