JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

[2018-11-01] Uddevalla tingsrätt

Tingsrätten har idag beslutat att de som har varit åtalade för mord och människorov alltjämt ska vara häktade.

Tingsrätten har också beslutat att en av de åtalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Skälet för beslutet är att tingsrätten har funnit att det föreligger övertygande bevisning för att den åtalade gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Resultatet av undersökningen ska redovisas till tingsrätten inom fyra veckor.

Preliminärt kommer fortsatt huvudförhandling att hållas i början av december 2018.

Senast ändrad: 2018-11-01

För mer information kontakta:

Lars Bjurstam
Lagman
0522-65 71 21

Marcus Karner
Tingsfiskal
0522-65 71 42

Ingela Pettersson
Handläggarchef
0522-65 71 48

Mira-Liv Atie
Tingsnotarie
0522-65 71 35

Målnummer:

B 3258-17