JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet gällande branden i Hässleröd

[2016-10-27] Uddevalla tingsrätt

Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där två män varit åtalade i samband med en brand i en villa i Hässleröd.

En 29-årig man var åtalad för att ha tänt eld på ett hus tillhörigt vänner till honom. Mannen hade erkänt att han tänt eld på huset. Åtalet för mordbrand har ogillats eftersom mannens uppgifter att han handlat med samtycke av och på uppdrag av husägarna inte kunnat motbevisas. 

Åtalet för medhjälp till mordbrand mot den 35-årige man, som är delägare i huset, har också ogillats, eftersom det för att dömas för medhjälp till ett brott krävs att ett straffbelagt brott har begåtts.

De båda männen var också åtalade för försök till grovt bedrägeri respektive medhjälp till försök till grovt bedrägeri, avseende utfående av försäkringsersättning för det nerbrunna huset.

Den 35-årige husägaren har dömts för försök till grovt bedrägeri mot försäkringsbolaget till fängelse ett år och sex månader.

Åtalet för medhjälp till försök till grovt bedrägeri mot den 29-årige mannen har ogillats eftersom mannen genom att självmant anmäla sig till polisen och berätta vad som hänt, får anses ha förhindrat att någon försäkringsersättning skulle komma att betalas ut och därigenom förhindrat att brottet skulle komma att fullbordas.

Senast ändrad: 2016-10-27

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1770-16