JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsstället i Strömstad

Foto: Anders Tysklind Foto: Anders Tysklind

2013-01-04. Uddevalla tingsrätt har beslutat att tillsvidare inte göra bruk av den möjlighet tingsrätten har att ha tingsställe – lokaler för domstolsförhandlingar – i Strömstad. Skälen är dels att det kostar för mycket att hålla tingsstället i förhållande till den verksamhetsnytta som uppnås med det, dels att befintliga lokaler i Strömstads tingshus inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas. Domstolsverket har med anledning av tingsrättens beslut sagt upp hyreskontraktet  för Strömstads tingshus till upphörande per den 30 september 2013.

En fördel med att ha lokaler för domstolsförhandlingar i Strömstad har varit att Uddevalla tingsrätt därmed haft en extra resurs för förhandlingsverksamheten. Det har också kortat restiderna vid rättegångar för de parter m.fl. som bor eller verkar i norra delen av domsagan.

Lokalerna i Strömstad behövs inte för att domstolen ska klara att hålla förhandlingar i den utsträckning som krävs eller är möjlig med hänsyn till personalresurserna. Den tid domstolspersonal och åklagare lägger på resor mellan Uddevalla och Strömstad kan med större samhällsnytta läggas på annat arbete. Sammantaget finns inte sådana fördelar att det är ekonomiskt försvarbart för tingsrätten att ha en extra utgift om cirka 60 000 kr om året för lokalerna i Strömstad. Härtill kommer att investeringar krävs från statens sida för att säkerheten ska höjas till en godtagbar nivå i Strömstads tingshus. Det gäller såväl brandsäkerhet som den säkerhet som måste kringgärda en domstolsförhandling.

Inför beslutet om att avveckla verksamheten i Strömstad har tingsrätten lämnat Åklagarkammaren i Uddevalla, Nämndemannaföreningen och de advokatbyråer som verkar i regionen tillfälle att komma med synpunkter. Med enstaka undantag har åtgärden tillstyrkts eller lämnats utan erinran.

Frågor i ärendet besvaras av lagmannen Stefan Olsson.

Senast ändrad: 2013-03-04