Dom angående grovt rattfylleri och smitning

Den 1 mars 2007 meddelade tingsrätten dom i mål om grovt rattfylleri och smitning.
Påföljden bestämdes till fängelse i tre månader för en man som med hög alkoholkoncentration orsakat trafikolycka och avvikit från olycksplatsen.


Senast ändrad: 2007-11-13
Dela med andra Skriv ut